button1button2button3button4button5button6button7button8button9Ypologistika fillabutton11button12Τα πάντα για Ανελκυστήρες(Συντηρητές - Εγκαταστάτες - Προμηθευτές - Τεχνικά Θέματα..)

 Η okta είναι ο πρώτος εξειδικευμένος επαγγελματικός οδηγός για ανελκυστήρες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συντηρητές, εγκαταστάτες, προμηθευτές μελετητές, φορείς πιστοποίησης. Παρέχονται πληροφορίες που αφορούν τους ανελκυστήρες, αναλύονται τεχνικά θέματα και είναι διαθέσιμα σε κάθε χρήστη υπολογιστικά φύλλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για την σωστή και ασφαλή λειτουργία υδραυλικών και ηλεκτρομηχανικών  ανελκυστήρων. Επίσης Αναφέρονται οι σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες-νομοθεσία και κρατικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την νομιμοποίηση και καταχώρηση των ανελκυστήρων. Παράλληλα ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για διεθνής εκθέσεις ανελκυστήρων όπου παρουσιάζονται προϊόντα και νέες τεχνολογίες. Επίσης υπάρχει πεδίο εύρεσης εργασίας για εκείνους που πραγματικά θέλουν να ενταχθούν στον εργασιακό χώρο των ανελκυστήρων.